Ana içeriğe atla

Kayıtlar

ASH Merkez Teşkilatlanması Tarihçe

En son yayınlar

Acil Sağlık Alanında 6 Kitap

Acil Sağlık Alanında yayınlanmış birbirinden kıymetli altı eser. Gelin, bu eserlere birlikte göz atalım. Eserler hakkında daha detaylı bilgi için ilgili eserin görseli üzerine tıklayın.

SAMPLE Nedir?

Hasta ya da yaralının kişisel öz geçmişinin sorgulanmasında kullanılan soruların baş harflerinin kısaltılmasından oluşan SAMPLE, yapılacak tıbbi müdahalede yön göstericidir. Birinci değerlendirmesi yapılan hasta ya da yaralının bilinci açık ise ikinci değerlendirmeye hasta/yaralı ile konuşarak başlanmalı ve bu sayede tıbbi müdahaleler için bilgiler elde edilmelidir. İnsanların en zor anlarında onlarla iletişim kurmak zorunda olan ATT/paramedikler, etkin bir acil tıbbi müdahaleyi başlatabilmeleri için bilgi edinme işlemini belirli bir standart içerisinde ve bazı kurallara riayet ederek yapmalıdırlar. Kişisel öz geçmiş yapılacak tıbbi müdahalede yön gösterici olacaktır. Tıbbi geçmiş ya da kişisel öz geçmiş SAMPLE ile öğrenilir. SAMPLE (Hasta/yaralının Kişisel Öz geçmişi) Sings and Symptom (Belirti ve Bulgular): Hasta/yaralının şikayetleri ve sağlık personelinin muayenede elde ettiği tıbbi veriler. Allergies (Alerjileri): Hasta/yaralının herhangi bir madde yada ilaca karşı duyarlılığı

Acil Yardım Ambulanslarında 2 ATT Çalışabilir Mi?

2005 yılında, 5371 Sayılı Kanun ile Acil Tıp Teknisyenlerine (ATT), acil durumlarda ve belirli şartlarda hastaya müdahale yetkisi verilirken, 2014 yılında kabul edilen 6514 Sayılı Kanun ile bu yetki kaldırılmaktadır. Ancak ilgili yönetmeliklerle bununla ilgili bir düzenleme yapılmamaktadır. Mevcut yönetmeliklerde acil yardım ambulanslarında, belirtilen sertifikaları almak koşulu ile hekim ve paramedik bulunmayan ambulanslarda ATT’lerin çalışabileceği ifade edilmektedir. Fakat bu ifade, Kanun’a aykırıdır (1) .  Bu yazımda bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. 2005 yılında 5371 Sayılı Kanun ile sağlık alanındaki birçok kanunda değişiklik yapıldı. Bunlardan birisi de Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ’daki değişikliktir. Kanun’un 3’üncü maddesinin, ikinci fıkrasına şu ifadenin eklendiği görülmektedir: ‘Acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak ve Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliğinde belirtilmek kaydıyla, acil tıp teknikerleri ile acil tıp

112 Acil'de Motosiklet Ambulans Ne Zaman Başladı?

Bununla ilgili araştırma yapmaya başladığımda pek fazla kaynak bulamadım. Sonrasında bir makaleye rastladım ve inceledim. Makalede; 2008 yılında Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, motosiklet ambulans hizmetinin başladığı ifade edilmektedir. Ancak durum böyle değil! Zira ülkemizde motosiklet ambulans eğitimini alan ilk 20 kişiden biri de bendim. Biz eğitimi 2009 yılında aldık.  Üstelik 2008 yılında Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü adında bir genel müdürlük yoktu. Genel Müdürlük 2011 yılında kuruldu. Motosiklet ambulans eğitimi de 2009 yılında Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde başladı. Gelin bu konuyu bir açıklığa kavuşturalım: 2008 yılında Sağlık Bakanlığı motorize ambulans hizmetlerini sunmak için çalışmalara başlamıştır. İllerin birçoğuna motosiklet ambulans dağıtımı yapılmış, faaliyete geçirilmesi planlanmıştır. 2009 yılında Sağlık Bakanlığı-Honda işbirliğinde Ankara’da düzenlenen eğitim ile Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen bir grup 11

Hangi Durumlarda Entübasyon Güçlüğünden Söz Edilir?

Entübasyon Güçlüğü; Hastaya trakeal entübasyon için üçten fazla girişimde bulunulmuşsa, Trakeal tüpün doğru yerleştirilmesi 10 dk.dan uzun sürmüşse, Doğrudan laringoskopi yapılamıyorsa, Yardımcı alet kullanmak zorunda kalınıyorsa entübasyon güçlüğünden söz edilebilir. İlginizi Çekebilir: GERİ DÖN:

Türkiye'de 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Tarihi Kitabı Çıktı!

Kıymetli okurlarım; İki yıllık bir çalışmamın ürünü olan yeni kitabımı sizlere duyurmanın gururunu yaşıyorum.  Türkiye'de 112 Tarihi alanında ilk kapsamlı kitap olan yeni kitabım e-kitap olarak Google Kitaplar tarafından yayınlanmıştır.  Bu kitapta, günümüzde önemi gittikçe artan hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişim süreçleri incelenerek, Türkiye’de 112 acil sağlık hizmetlerinin tarihi ortaya konulmaktadır. Hastane öncesi acil sağlık uygulamaları ilk olarak, sakatlanmalar sonucunda veya savaş meydanlarında yaralanan askerlere yönelik hayat kurtarıcı müdahalelerin ardından, ileri tıbbi tedavilerin sunulacağı alanlara yaralıların taşınması ile ortaya çıkmaktadır. Hastane öncesinde yapılan ilk müdahalelerin hayat kurtarıcı olduğunun fark edilmesi ile ilkyardım müdahalelerinin önemi anlaşılmaktadır. Savaşta yaralanan askerlere yönelik kurulan yardım derneklerinin girişimleri ile ilkyardım faaliyetleri sivil alanda geliştirilmektedir. Başlangıçta, atlı arabala

Defibrilatör

Kalbin normal elektriksel aktivitesi bozulduğunda diğer uyarı odakları çalışmalarına devam ederek depolarizasyonu sağlamaya çalışırlar.  Fakat bazı durumlarda uyarılar çıkmasına rağmen yeterli depolarizasyon sağlanamadığından vücudun ihtiyacı olan kan dolaşımı yapılamaz.  Titreşim halindeki özellikle ventriküllerde devam eden bu uyarı oluşumları, tedavi edilmediği takdirde bir süre sonra sonlanarak, hastanın ölümü gerçekleşir. Öldürücü (VF, nabızsız VT) aritmilerinin sonlandırılarak, kalbin normal elektriksel aktivitesine dönmesini sağlamak amacıyla göğüs kafesine ve kalbe uygun miktarda elektrik akımı verilmesi işlemi defibrilasyon , defibrilasyondan daha düşük bir elektrik akımıyla, anstabil belirti ve bulguları olan kardiyak aritmilerin (AF, Af, Nabızlı VT) sonlandırılması işlemi kardiyoversiyon ’dur. Bu iki işlemde kullanılan cihazlara defibrilatör (elektro şok cihazı) denir. GERİ DÖN:

Sağlık Bakanlığı İstifa Sonrası Atama Duyurusu Yaptı

Sağlık Bakanlığı istifa sonrası yeniden atama duyurusu yaptı. Tercih başvuruları 16 Mayıs 2022 tarihi saat 18:00'e kadar PBS üzerinden yapılabilecektir. Kimler Başvurabilir? Bakanlık ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında daha önceden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-A maddesi kapsamında çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi sağlık astsubayı olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar başvurabilir. Yerleştirme İşlemleri Nasıl Yapılacak? Adayların yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati YHGM internet adresinde duyurulacaktır. Takvim Nasıl İşleyecek?   Paramedik Kadroları şunlardır: ATT Kadroları şunlardır: Atamaya ilişkin ilan metni ve münhal kadrolar Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) int