Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Türkiye'de 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Tarihi

En son yayınlar

Değerlendirme: Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

Acil sağlık hizmetleri mevzuatları açısından 2000 yılı milattır.   Çünkü 2000 yılında; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak maksadıyla Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) Yönetmeliği yayımlandı (1) .  ASH Yönetmeliği ile sağlık hizmeti sunan ve sağlık hizmeti ile ilgili olan bütün kurum ve kuruluşların uymakla mükellef oldukları esaslar ile bu kuruluşlar arasında koordinasyonun temin edilmesine ve Bakanlık tarafından yürütülecek olan acil sağlık hizmetlerinin sevk ve idaresine dair usul ve esaslar belirlendi. ASH Yönetmeliği 10 bölüm ve 41 maddeden oluşmaktadır.  Ayrıca yönetmeliğin, 2007 yılında yönetmelikte yapılan değişiklikle eklenen geçici 3.maddesi ile birlikte, 3 geçici maddesi bulunmaktadır.   Yönetmelik’te yapılan değişiklikler şu şekildedir: ASH Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, RG Tarih: 24.03.2004, Sayı: 25412.   ASH Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, RG Ta

Sağlıkta Büyük Kazanım!

Pandeminin kahramanları öğretmenlerimizin özlük haklarında hiç olmadığı kadar iyileştirme yapılırken, çocuklarının uzaktan eğitimini takip edemeyen, çocukları özlemle beklerken onları sevip koklayamayan biz sağlıkçılara da böyle bir şey mi yapıldı?  HAYIR!  Covid temaslı olduğu halde işe gelmesi istenen sağlık personelleri, çocuklarına pandemiden ötürü bakıcı bulamazken, onların çocukları için her sağlık kurumuna kreş mi açıldı? HAYIR!  Covid-19 pandemisinin kahramanları sağlık çalışanlarının döner sermayesindeki adaletsizlik giderildi mi?  HAYIR!  Artan iş yükü nedeniyle yeni istihdamlar mı sağlandı? HAYIR!  3600 ek gösterge mi verildi?  HAYIR!  Sağlıkta şiddetin önlenmesi için radikal adımlar mı atıldı?  Hayır ama ölürsek ücretsiz mezar yeri için adım atıldı.  Samsun Büyükşehir Belediye meclis toplantısında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık personellerine mezar yeri ücretsiz olması teklifi gündeme alındı ve komisyonda oybirliği ile kabul edildi.  Hemen sevinmeyi

Beyaz Önlük Siyah Şapka Kitabının Kritiği

Beyaz Önlük Siyah Şapka kitabı; hastalıkların tedavisine hayat kurtarma penceresinden bakması gereken hekimler ile hastalıkların tedavisini ekonomik kazanca dönüştürme hevesindeki ilaç baronlarının buluşma hikayesidir.  Okuyucuyu modern tıbbın karanlık yüzüne yolculuğa çıkaran biyoetik uzmanı Dr. Carl ELLIOT kitabında tıp dünyasına eleştirel gözle bakıyor. Kobaylar, Hayaletler, Tanıtım Elamanları, Kanaat Önderleri, Basın Sözcüleri ve Biyoetik Uzmanları başlıkları ile altı bölümden oluşan Beyaz Önlük Siyah Şapka kitabı ilaçların imal edilmesinden, hastalara ulaştırılmasına kadar geçen süreçlerin her aşamasında, bu durumdan kendilerine para, kariyer gibi kazanç sağlayan farklı çıkar çevrelerini ele alıyor. Kobaylar başlıklı bölümde; ilaç çalışmaları ile ilgili tarihsel bir bakışa yer vermektedir. 1991 yılına kadar yapılan çalışmaların çoğunluğunun tıp fakülteleri ile eğitim hastanelerinde yapıldığını ancak özellikle 2004 yılına gelindiğinde ise çalışmaların %70’inden fazlasının özel sek

EKG Nedir?

Son yıllarda her sağlık kuruluşunda EKG çekimi yapılabilmektedir. Niçin EKG çekilmektedir? EKG nedir? EKG ile hangi veriler elde edilir? Dolaşım sisteminin merkezi olan kalbin görevi, vücut için gerekli olan kan akışını sağlamaktır. Görevini yerine getirebilmesi için elektriksel bir aktivitenin oluşması gerekmektedir. Kalp hücreleri tarafından üretilen elektriksel aktiviteyi algılayan cihaza, EKG Cihazı (Elektrokardiyograf) denir. EKG Cihazı ile elde edilen aktivasyon çizelgesine Elektrokardiyogram , ritmin okunarak değerlendirilmesi işlemine ise Elektrokardiyografi (EKG) denir. Kalbin elektriksel aktivitesi ilk olarak 1903 yılında Wilhelm Einthoven tarafından kaydedilmiştir. Kalbin elektriksel aktivitesiyle ilgili olan EKG, kalbin pompalama yeteneği hakkında bilgi vermediği gibi kalp hastalıklarının teşhisinde de kesin tanı yöntemi değildir. Fakat hasta/yaralının hikâyesi ve laboratuar sonuçlarıyla birlikte tanıda ihtiyaç duyulan bir unsurdur. EKG, özellikle akut koroner olayların ta

Psikiyatrik Aciller

Psikiyatrik rahatsızlıklar gerçek bir hastalık değildir. Gerçek hastalıklar kalp krizi, KOAH, diyabet gibi hastalıklardır.  Psikiyatrik rahatsızlığı olan insanlar  sadece  delidir!  Gerçekten böyle mi? 1-Önyargılar, Efsaneler Psikiyatrik rahatsızlıklar gerçek bir hastalık değildir. Gerçek hastalıklar kalp krizi, KOAH, diyabet gibi hastalıklardır. Psikiyatrik rahatsızlığı olan insanlar sadece delidir! BU YANLIŞTIR, DOĞRUSU: Psikiyatrik rahatsızlıklar da kalp krizi, KOAH, diyabet gibi gerçek hastalıklardır. Yapılan araştırmalar, psikiyatrik rahatsızlıkların genetik ve biyolojik nedenleri olduğunu, etkili bir tedavi yöntemi ile tedavi edilebileceğini göstermektedir. Depresyon , kişinin karakterindeki zayıflık veya kişiliğindeki kusurların bir sonucudur! Tedavi edilmesine gerek yoktur.  BU YANLIŞTIR, DOĞRUSU: Depresyon sadece kişinin baş etme becerilerindeki yetersizlikten kaynaklanmamaktadır. Aynı zamanda beyin yapısındaki kimyasal değişiklikler ve çevresel faktörlerden de kaynaklanmakta

Paramedik Enflasyonu

1993 yılında ülkemizde bir üniversitede başlayan paramedik mesleği eğitimi günümüzde korkunç bir sayıya ulaşmıştır. 2004 yılından itibaren, her yıl ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitimi verilen paramedik okullarının listesini yapmaya başlamıştık. 2004 yılında henüz 14 üniversitede paramedik bölümü varken meslek enflasyonu oluşmaması, eğitim kalitesinin düşmemesi adına yazılar yazmış, toplantılarda konuşmalar yapmış, dernekler vasıtasıyla yükseköğretim kuruluna tavsiyelerde bulunmuştuk. Fakat bu hafta güncellediğimiz listeden de anlaşıldığı üzere, bu konudaki sesimiz ne duyuldu ne de çabalarımız görüldü. Günümüzde meslek eğitimi konusunda paramedik mesleğinden daha fazla eğitimi verilen başka bir meslek yok gibi.   Paramedik programı en köklü üniversitelerde bile sadece tek program ve   örgün olarak varken yeni açılan üniversitelerin çoğunda hem örgün hem ikinci öğretim olarak, ayrıca merkez dışındaki ilçelerde de bölüm açılarak, sayı korkunç derecede artmış, mesl