Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Türkiye'de 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Tarihi Kitabı Çıktı!

En son yayınlar

Hangi Durumlarda Entübasyon Güçlüğünden Söz Edilir?

Entübasyon Güçlüğü; Hastaya trakeal entübasyon için üçten fazla girişimde bulunulmuşsa, Trakeal tüpün doğru yerleştirilmesi 10 dk.dan uzun sürmüşse, Doğrudan laringoskopi yapılamıyorsa, Yardımcı alet kullanmak zorunda kalınıyorsa entübasyon güçlüğünden söz edilebilir. İlginizi Çekebilir: GERİ DÖN:

Defibrilatör

Kalbin normal elektriksel aktivitesi bozulduğunda diğer uyarı odakları çalışmalarına devam ederek depolarizasyonu sağlamaya çalışırlar.  Fakat bazı durumlarda uyarılar çıkmasına rağmen yeterli depolarizasyon sağlanamadığından vücudun ihtiyacı olan kan dolaşımı yapılamaz.  Titreşim halindeki özellikle ventriküllerde devam eden bu uyarı oluşumları, tedavi edilmediği takdirde bir süre sonra sonlanarak, hastanın ölümü gerçekleşir. Öldürücü (VF, nabızsız VT) aritmilerinin sonlandırılarak, kalbin normal elektriksel aktivitesine dönmesini sağlamak amacıyla göğüs kafesine ve kalbe uygun miktarda elektrik akımı verilmesi işlemi defibrilasyon , defibrilasyondan daha düşük bir elektrik akımıyla, anstabil belirti ve bulguları olan kardiyak aritmilerin (AF, Af, Nabızlı VT) sonlandırılması işlemi kardiyoversiyon ’dur. Bu iki işlemde kullanılan cihazlara defibrilatör (elektro şok cihazı) denir. GERİ DÖN:

Sağlık Bakanlığı İstifa Sonrası Atama Duyurusu Yaptı

Sağlık Bakanlığı istifa sonrası yeniden atama duyurusu yaptı. Tercih başvuruları 16 Mayıs 2022 tarihi saat 18:00'e kadar PBS üzerinden yapılabilecektir. Kimler Başvurabilir? Bakanlık ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında daha önceden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-A maddesi kapsamında çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi sağlık astsubayı olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar başvurabilir. Yerleştirme İşlemleri Nasıl Yapılacak? Adayların yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati YHGM internet adresinde duyurulacaktır. Takvim Nasıl İşleyecek?   Paramedik Kadroları şunlardır: ATT Kadroları şunlardır: Atamaya ilişkin ilan metni ve münhal kadrolar Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) int

Oksijen Kaynakları ve Oksijen Tüpleri Nelerdir?

Oksijen kaynaklarını,  Merkezi sistem ve Oksijen tüpleri olmak üzere iki ana başlık altında inceleyelim. Merkezi Sisteme Bağlı Oksijen Kaynağı Merkezi sisteme bağlı oksijen kaynakları genelde yataklı tedavi kurumlarında kullanılmaktadır.  Oksijen bir merkezden, boru sistemiyle hasta yataklarının baş kısımlarına ulaştırılır buradan da oksijen ekipmanları(Regülatör, Flowmetre, Humidifer) ile tedavi gerektiren hastalara verilir. Oksijen Tüpleri Oksijen tüpleri, birleşme yeri olmayan çelik veya hafif metalden yapılmış çeşitli boyutlarda oksijen depolayan tüplerdir.  Oksijen tüpleri hastane içerisinde ve hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde kullanılır.  Hastane öncesinde ambulanslarda kullanılan iki tip oksijen sistemi vardır. Portatif oksijen tüpleri; ambulans dışında hasta/yaralılara müdahale esnasında kullanmak üzere taşınabilen tüpler.  Sabit oksijen tüpleri; ambulans içerisine monte edilmiş, daha geniş hacimli ve sabit olarak kullanılan tüplerdir.  GERİ DÖN

Çanakkale Savaşı'nda Acil Sağlık Hizmetleri

Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) insanoğlunun var olduğundan beri küresel çapta yaptığı en büyük savaşlarından biridir. 1915-1916 yıllarında İtilaf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale’de meydana gelen muharebeler ise bu savaşta, en kanlı olayların yaşandığı yerler oldu. Çanakkale Savaşı’nda genel olarak Türk kayıplarının şehit, yaralı, hasta ve esir olarak 250 bini aştığı bildirilmektedir. İtilaf devletlerinin kayıpları da aşağı yukarı aynı sayıyı bulmaktadır   (1) . Türklerin zayiatının toplam 252 bin olduğu belirtilen başka bir kaynakta yaralanan asker sayısının 100 bin olduğu ifade edilmektedir (2) . Yaralıların bazılarının tedavi esnasında travmaya bağlı sakatlıklar dışında enfeksiyona bağlı farklı hastalıklara yakalandıkları, savaş alanındaki bazı askerlerin ise medikal sebeplerle hastalandıkları, tedavi almak üzere hastanelere sevk edildiği veya öldükleri bildirilmektedir. Ortaya çıkan can kayıpları ve yaralanma rakamları değerlend

Dalga Şekline Göre Defibrilatör Çeşitleri Nelerdir?

Defibrilatörler verdikleri elektrik akımına göre ikiye ayrılırlar. Bunlar monofazik ve bifazik defibrilatörler olarak adlandırılırlar. Monofazik Defibrilatör Monofazik defibrilatörlerde dalga akımı tek yönlüdür. Elektrik akımı bir elektrottan diğerine akar. Bu dalganın etkili olabilmesi için enerji seviyesinin yüksek olması gerekir. Yüksek seviyeli elektrik akımının hastanın göğsünde yanık gibi istenmeyen yan etkileri olduğu vardır. Ayrıca, defibrilasyon ile hastaya dışarıdan bir elektrik akımı verildiği dolayısıyla kalp kasında hasarlara neden olabileceği unutulmamalıdır. Günümüzde özellikle hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde bifazik defibrilatör kullanımı daha yaygındır. Bifazik Defibrilatör Bifazik defibrilatörlerde dalga akımı iki yönlüdür. Birinci fazda akım bir elektrot diğerine akar. İkinci fazda akım ters yönde akmaya başlar. Bifazik defibrilatörlerde daha düşük enerji ile defibrilasyon uygulanır. Yapılan araştırmalara göre de bifazik defibrilatörler ile düşük ene

Kardiyoversiyon Nedir? Ne Zaman ve Nasıl Uygulanır?

Anstabil belirti ve bulguları olan kardiyak aritmilerin manuel defibrilatör kullanılarak, defibrilasyondan daha düşük bir enerji ile sonlandırılması işlemine kardiyoversiyon denir. Kardiyoversiyon nabızlı hasta/yaralılara uygulandığından pratikte bu uygulamaya ‘Canlı canlı defibrilasyon’ da denir. Burada kullanılan ‘defibrilasyon’ ifadesi kardiyoversiyonu ifade etmektedir. Aslında gerçek manada nabızlı bir taşikardide uygulanan defibrilasyon da vardır. Torsade de pointes tipi VT’lerde, hasta anstabil ise defibrilasyon işlemi uygulanmaktadır. Kardiyoversiyon şu ritimlerde uygulanır: · Atriyal fibrilasyon (Af) · Atriyal flatter (AF) · Nabızlı ventriküler taşikardi (Nabızlı VT) Af, AF veya nabızlı VT ritmi olan stabil hasta/yaralılarda kardiyoversiyon uygulanmaz. Stabil vakalarda vagal uyarılar ve/veya antiaritmik ilaçlar uygulanır. Kardiyoversiyon uygulanabilmesi için yukarıdaki ritimlerden herhangi birisi bulunan hasta/yaralıda aynı zamanda anstabil bulgular olma

Paramedik Kadrolarında Değişiklik

Sağlık Bakanlığı, personel dağılımlarını gösteren ve PDC olarak adlandırılan,  il ve birim bazında, unvan ve branşlar itibariyle bulunması gereken personel sayısını gösteren cetvel 9 Mayıs 2022 tarihinde güncellendi.  Burada acil sağlık hizmetleri açısından dikkat çeken gelişme ise 112 istasyonlarındaki paramedik sayılarının 9’dan 10’a yükseltilmiş olmasıdır. Daha önceden yayınlanan PDC’de bu sayı 9 olarak belirlenmişti. Detaylar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer almaktadır. Tıklayın: YHGM

Psikiyatrik Aciller

Psikiyatrik rahatsızlıklar gerçek bir hastalık değildir. Gerçek hastalıklar kalp krizi, KOAH, diyabet gibi hastalıklardır.  Psikiyatrik rahatsızlığı olan insanlar  sadece  delidir!  Gerçekten böyle mi? 1-Önyargılar, Efsaneler Psikiyatrik rahatsızlıklar gerçek bir hastalık değildir. Gerçek hastalıklar kalp krizi, KOAH, diyabet gibi hastalıklardır. Psikiyatrik rahatsızlığı olan insanlar sadece delidir! BU YANLIŞTIR, DOĞRUSU: Psikiyatrik rahatsızlıklar da kalp krizi, KOAH, diyabet gibi gerçek hastalıklardır. Yapılan araştırmalar, psikiyatrik rahatsızlıkların genetik ve biyolojik nedenleri olduğunu, etkili bir tedavi yöntemi ile tedavi edilebileceğini göstermektedir. Depresyon , kişinin karakterindeki zayıflık veya kişiliğindeki kusurların bir sonucudur! Tedavi edilmesine gerek yoktur.  BU YANLIŞTIR, DOĞRUSU: Depresyon sadece kişinin baş etme becerilerindeki yetersizlikten kaynaklanmamaktadır. Aynı zamanda beyin yapısındaki kimyasal değişiklikler ve çevresel faktörlerden de kaynaklanmakta